Menu
  • NKP Fiľakovský hrad <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Budova Vigadó <i>(Foto: G. Illés)</i>
  • Kaštieľ Berchtoldovcov <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Mestský park <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Novohradské turisticko-informačné centrum <i>(Foto: Mesto Fiľakovo)</i>
  • Mestský úrad <i>(Foto: archív mesta Fiľakovo)</i>

Kontakty

Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny

Pondelok - Štvrtok:
7.30-11.30 / 12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program, rozhodlo o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) s názvom „Výstavba nájomných bytov pre marginalizované komunity v meste Fiľakovo“ (ďalej len „projekt“), ktorú Mesto Fiľakovo podalo v máji 2014 v rámci Výzvy na predkladanie žiadosti o NFP číslo ROP-4.1b-2013/01 (4.1 Regenerácia sídiel, oblasť podpory 4.1b Podpora infraštruktúry bývania).

Dňa 27.8.2014 primátor mesta Fiľakovo podpísal Zmluvu o poskytnutí NFP s celkovou hodnotou oprávnených výdavkov 633 600,00 EUR. Konkrétnym cieľom projektu je výstavba samostatne stojaceho nájomného bytového domu s 12 bytovými jednotkami na ulici Železničná vo Fiľakove. Doba realizácie projektu je od augusta 2014 do decembra 2015.

Mesto Fiľakovo, si ako žiadateľ o NFP, malo možnosť vybrať jeden z troch variantov z katalógovej ponuky Radiaceho orgánu ROP. Žiadateľ si z uvedenej katalógovej ponuky  vybral 1. variant.

Ing. Judit Popovics, Referát stratégie a rozvoja, MsÚ

pohľad fasády
Pohľad fasády so vstupom

vizualizácia
Vizualizácia


logo

logo

logo

Tento projekt je v rámci Regionálneho operačného programu spolufinancovaný z ERDF.

Webstránka využívá k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním webstránky vyjadrujete súhlas s požívaním cookies.
Ďalšie informácie Ok