Menu
  • NKP Fiľakovský hrad <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Budova Vigadó <i>(Foto: G. Illés)</i>
  • Kaštieľ Berchtoldovcov <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Mestský park <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Novohradské turisticko-informačné centrum <i>(Foto: Mesto Fiľakovo)</i>
  • Mestský úrad <i>(Foto: archív mesta Fiľakovo)</i>

Kontakty

Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Tel., fax: +421-(0)47-4381001
Email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny

Pondelok - Štvrtok:
7.30 - 11.30 / 12.30 - 16.00
Piatok: 7.30 - 11.30

Na viacerých miestach vo Fiľakove pribudnú v budúcom roku lavičky a smetné koše. Samospráva sa rozhodla, že takmer stovku lavičiek a niekoľko košov nachádzajúcich sa v parku, prerozdelí do ostatných lokalít mesta. Vďaka tomu budú Fiľakovčanom slúžiť na námestí, pri verejných inštitúciách i niektorých bytových domoch.

V parku ich je priveľa

Revitalizácia mestského parku prebiehala v rokoch 2010 a 2011. V rámci nej vtedy osadili v parku 268 nových lavičiek a 134 smetných košov. Žiaľ,  niektoré lavičky boli odvtedy poškodené vandalmi alebo ich odcudzili. Napriek tomu čas ukázal, že ich je v parku stále priveľa a nie sú dostatočne využívané. Takmer stovku z nich spolu s niekoľkými smetnými košmi preto mesto presunie do iných lokalít. Na nových miestach by sa mohli objaviť už na jar budúceho roka, po uplynutí monitorovacieho obdobia (5 rokov od skončenia projektu), počas ktorých museli ostať na svojom mieste.

„Mnohé lavičky sú v neprístupných častiach parku a od začiatku zívajú prázdnotou. Problémom je tiež ich usporiadanie. Všetky lavičky sú spájané chrbtami do páru. To sa chystáme reorganizovať. Ostanú len po dve oproti sebe, niektoré premiestnime pozdĺž chodníka. Nepotrebné lavičky a koše odmontujeme tak, aby nebol viditeľný žiadny zásah, poškodené kusy podľa možnosti opravíme,“ priblížil Tibor Tóth, riaditeľ Verejnoprospešných služieb Fiľakova.

Lavičky pri bytovkách

Časť z nich nahradí staré lavičky na námestí. Ďalšia časť poputuje pred verejné inštitúcie, napríklad pred základnú umeleckú školu. „Zvyšok by sme chceli rozmiestniť na naše sídliská, pred niektoré bytové domy. O tom, kde presne to bude, rozhodnú samotní obyvatelia,“ doplnil. Podľa riaditeľa vyvesia na webovú stránku verejnoprospešných služieb žiadosť, prostredníctvom ktorej sa obyvatelia jednotlivých bytoviek budú môcť o lavičky uchádzať. „Musia sa však najprv dohodnúť a odsúhlasiť si to na bytových schôdzach. Až potom budú môcť u nás žiadosť odovzdať. Je to preto, aby nevznikali konflikty o tom, že jeden sused lavičku chce a druhému bude vadiť,“ vysvetlil riaditeľ. O podrobnostiach k žiadostiam budú obyvateľov v budúcom roku informovať jednotliví správcovia bytových domov.

Klaudia Kovácsová, hovorkyňa mesta

Odkazy: