Menu
  • NKP Fiľakovský hrad <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Budova Vigadó <i>(Foto: G. Illés)</i>
  • Kaštieľ Berchtoldovcov <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Mestský park <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Novohradské turisticko-informačné centrum <i>(Foto: Mesto Fiľakovo)</i>
  • Mestský úrad <i>(Foto: archív mesta Fiľakovo)</i>

Kontakty

Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Tel., fax: +421-(0)47-4381001
Email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny

Pondelok - Štvrtok:
7.30 - 11.30 / 12.30 - 16.00
Piatok: 7.30 - 11.30

Významné podujatia Hradného múzea vo Fiľakove v júli 2017.

do 09.07.2017
Interaktívna výstava s názvom „Expedícia Stredovek“
Miesto: Fiľakovský hrad - Bebekova veža (5. podlažie)
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
Spoluorganizátor: Moravské zemské múzeum v Brne

do 04.08.2017
Výstava s názvom „Minerály pod lupou“
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum - galéria
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
Spoluorganizátor: Východoslovenské múzeum v Košiciach

14.07.2017, 16:30
Otvorenie výstavy s názvom „Krojované bábiky“
Miesto: Fiľakovský hrad - Bebekova veža

14.07.2017- 15.07.2017, 22:00
Workshop divadla a tanca s predstavením balady „Žltá ľalia"
generálka: 14.júla, premiéra: 15.júla
Miesto: hradné nádvorie
Organizátor: OZ Slnienko
Spoluorganizátori: Hradné múzeum vo Fiľakove, Mesto Fiľakovo, Dom Matice slovenskej Lučenec, ZUŠ Rimavská Sobota

28.07.2017, 17:00
Otvorenie výstavy s názvom „Spomienky na Zambiu“
Miesto: Fiľakovský hrad – Bebekova veža
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
Spoluorganizátor: MVDr. Milan Jeřábek

29.07.2017, 15:00
XIII. Stretnutie hudobníkov
Miesto: hradné nádvorie
Organizátor: Július Kalcso
Spoluorganizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove