Menu
  • NKP Fiľakovský hrad <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Budova Vigadó <i>(Foto: G. Illés)</i>
  • Kaštieľ Berchtoldovcov <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Mestský park <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Novohradské turisticko-informačné centrum <i>(Foto: Mesto Fiľakovo)</i>
  • Mestský úrad <i>(Foto: archív mesta Fiľakovo)</i>

Kontakty:
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Kontakty pre médiá:
tel.: +421 (0)918 732 702
email: tlacove@filakovo.sk

Úradné hodiny:
Po-Št: 7.30-11.30 / 12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove v septembri 2017

do 15.11.2017
Výstava s názvom „Spomienky na Zambiu“
Miesto: fiľakovský hrad - Bebekova veža
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
Spoluorganizátor: MVDr. Milan Jeřábek

14.9.2017, 10:00 14:00
Komentovaná prehliadka výstavy „Spomienky na Zambiu“, spojená s premietaním
Miesto: fiľakovský hrad – Bebekova veža
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

do 13.10.2017
Etnografická výstava s názvom „Prelamovaný palócky nábytok v slovenskej časti územia Palócov“  
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum - galéria
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

3.9.2017, 11:00
II. Zraz veteránov vo Fiľakove
Miesto: Námestie slobody
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
Spoluorganizátori: Kurtáňsky tím, Veterán Klub Lučenec a ďalší

8.9.2017, 16:30
Predstavenie knihy Mengeleho dievča
Predstavenie knihy a besedu s autorkou bude viesť RNDr. Jozef Puntigán.
Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

9.9.2017, 18:00
V. Medzinárodný divadelný festival
Opona hore! (Függöny fel!) - vystúpenie Divadla Jókaiho z Komárrna
Miesto: Divadelná sála MsKS
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove

15.9.2017
Bezplatný sprievodcovský výklad oboznamujúci návštevníkov s históriou fiľakovského hradu
Históriu a stálu expozíciu hradu predstaví sprievodca oblečený v dobovom kostýme uhorského vojska z konca 16. storočia.
Začiatok prehliadok: 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00 a 16:00 hod.
Miesto: fiľakovský hrad – Bebekova veža
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

21.9.2017, 9:00 10:00
V. Medzinárodný divadelný festival
Vystúpenie divadelného súboru MeseFigurák
Fúzy (Bajusz) - vystúpenie mládežníckeho divadelného súboru Zsibongó
Miesto: Spoločenská sála MsKS
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove

22.9.2017, 10:00 a 18:00
V. Medzinárodný divadelný festival
Veľký zošit (A nagy füzet) - vystúpenie  mládežníckeho divadelného súboru Apropó
Miesto: Spoločenská sála MsKS
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove

22.9.2017, 17:00
Čitateľská beseda so spisovateľkou Janou Pronskou
Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

29.9.2017, 20:00
KLUB 2017 -  Live Music Night s hudobnou kapelou Florián Kvintet
Miesto: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove