Menu
  • NKP Fiľakovský hrad <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Budova Vigadó <i>(Foto: G. Illés)</i>
  • Kaštieľ Berchtoldovcov <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Mestský park <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Novohradské turisticko-informačné centrum <i>(Foto: Mesto Fiľakovo)</i>
  • Mestský úrad <i>(Foto: archív mesta Fiľakovo)</i>

Kontakty:
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Kontakty pre médiá:
tel.: +421 (0)918 732 702
email: tlacove@filakovo.sk

Úradné hodiny:
Po-Št: 7.30-11.30 / 12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Tanečné divadlo, komorné predstavenie, rozprávkové divadlo, hudobná komédia, chodúľové a pouličné divadlo, dokumentárne divadlo, veselohra a dramatizovaná rozprávka - taká je ponuka V. Medzinárodného divadelného festivalu vo Fiľakove. 

Organizátor festivalu - Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove - pre milovníkov divadla pripravilo v tomto roku 23 predstavení. V období od januára po november ponúka 10 predstavení pre dospelých a 13 pre deti a mládež, z ktorých 8 je určených pre žiakov a študentov miestnych základných a stredných škôl.

V jarných a letných mesiacoch sa pod holým nebom uskutočnilo niekoľko predstavení, ďalšie divadlá budú v exteriéri, ako aj predstavenia pre mládež. Zaujímavým divadlom bude predstavenie Slovenského národného divadla s názvom Natálka, kde hlavnú rolu hrá herečka Judit Bárdos. Predstavenie je určené pre študentov miestneho gymnázia, ktorí si ho pozrú 8. septembra o 11.00 hodine. Na ďalší deň, 9. septembra o 18.00 hodine do Mestského kultúrneho strediska zavíta Jókaiho divadlo z Komárna s veselohrou Opona hore!. 20. septembra o 18.00 hodine sa uskutoční predstavenie dramatizovanej hry „Veľký zošit” v podaní DS Apropó, ktoré získalo na prehliadke divadelných súborov Jókaiho dni ocenenie najlepšieho študentského divadla festivalu. V mesiaci september sa uskutoční ešte niekoľko predstavení pre mládež, vystúpi aj DDS Zsibongó a DS MeseFigurák z Fiľakova.

Väčšina predstavení v tomto roku prebieha po slovensky a po maďarsky, avšak do repertoáru sa zaradili aj predstavenia v anglickom či českom jazyku. V programe festivalu získali miesto aj 4 fiľakovské amatérske divadelné súbory a to DS Zsákszínház (Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, OZ Zsákszínház), DS Apropó (Gymnázium Fiľakovo, ZO Csemadok Fiľakovo), DDS Zsibongó (Gymnázium Fiľakovo, ZO Csemadok Fiľakovo) a DS MeseFigurák (Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, ZO Csemadok Fiľakovo). Medzinárodného divadelného festivalu sa pravidelne zúčastňuje Divadlo Józsefa Kármána z Lučenca, ale nechýbajú ani profesionálne maďarské divadlá zo Slovenska: Jókaiho divadlo v Komárne, Divadlo Thália z Košíc, Divadlo Csavar z Chotína a v neposlednom rade Tanečné divadlo Ifjú Szivek z Bratislavy. Každoročným hosťujúcim divadlom je Divadlo na Vysokej Nohe z Banskej Bystrice, Divadlo Portál z Prešova, Divadelné centrum z Martina. V. Medzinárodný festival je výnimočný tým, že prvýkrát vystúpi v programe festivalu Divadlo Andreja Bagara z Nitry a Slovenské národné divadlo. Zo susedného Maďarska boli pozvané divadelné súbory Kerek Perec zo Šalgotarjánu, a z Budapešti Mesekocsi Színház a Commedia dell`arte.
Na jesenné predstavenia, ktoré trvajú od septembra do novembra si záujemcovia môžu kúpiť predpredajové vstupenky aj on-line na stránke kultúrneho strediska (www.kultura.filakovo.sk), alebo v budove MsKS tiež zľavnené vstupenky pre študentov a dôchodcov na jednotlivé predstavenia.

Partnermi Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove v organizovaní piateho ročníka Medzinárodného divadelného festival boli Novohradské osvetové stredisko Lučenec a ZO Csemadok Fiľakovo. Festival je realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR - program Kultúra národnostných menšín 2017 a s podporou Ministerstva kultúry SR.