Menu
  • NKP Fiľakovský hrad <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Budova Vigadó <i>(Foto: G. Illés)</i>
  • Kaštieľ Berchtoldovcov <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Mestský park <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Novohradské turisticko-informačné centrum <i>(Foto: Mesto Fiľakovo)</i>
  • Mestský úrad <i>(Foto: archív mesta Fiľakovo)</i>

Kontakty:
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Kontakty pre médiá:
tel.: +421 (0)918 732 702
email: tlacove@filakovo.sk

Úradné hodiny:
Po-Št: 7.30-11.30 / 12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Podobne ako mnohé múzejné inštitúcie a správcovia historických pamiatok, sa aj Hradné múzeum vo Fiľakove zapojilo do medzinárodnej iniciatívy „Dni európskeho kultúrneho dedičstva“ (DEKD), ktorej cieľom je posilniť povedomie o kultúrnom dedičstve našej republiky v domácom, ale i európskom kontexte.

Jej organizátori propagujú tieto pamätihodnosti na spoločnej platforme prostredníctvom rozličných podujatí, prebiehajúcich počas mesiaca september. Prednášky, výstavy, prehliadky a koncerty sú súčasťou spoločného celoštátneho a krajského kalendára podujatí, ktorého distribúcia prebieha v tlačenej aj elektronickej forme. V rámci DEKD pripravilo Hradné múzeum komentovanú prehliadku svojej dočasnej výstavy s africkou tematikou s názvom „Spomienky na Zambiu“, spojenú s premietaním (artefakty predstaví návštevníkom priamo autor výstavy MVDr. Milan Jeřábek, 14.9.2017 o 10:00 a 14:00 hod., na fiľakovskom hrade), respektíve prehliadku hradu a stálej expozície so sprievodcom oblečeným v dobovom kostýme uhorského vojska z konca 16. storočia. Husár bude sprevádzať návštevníkov 15.9.2017 od 10:00 do 17:00 hodiny v hodinových vstupoch. Ďalším podujatím je čitateľská beseda s autorkou historických románov, Janou Pronskou, ktorá sa bude konať 22.9.2017 o 17:00 hod., v Mestskej knižnici vo Fiľakove.

Samotné prehliadky aj beseda sú bezplatné. Inštitúcia srdečne očakáva všetkých milovníkov histórie a literatúry.