Menu
  • NKP Fiľakovský hrad <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Budova Vigadó <i>(Foto: G. Illés)</i>
  • Kaštieľ Berchtoldovcov <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Mestský park <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Novohradské turisticko-informačné centrum <i>(Foto: Mesto Fiľakovo)</i>
  • Mestský úrad <i>(Foto: archív mesta Fiľakovo)</i>

Kontakty:
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Kontakty pre médiá:
tel.: +421 (0)918 732 702
email: tlacove@filakovo.sk

Úradné hodiny:
Po-Št: 7.30-11.30 / 12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove v októbri 2017

do 15.11.2017
Výstava s názvom „Spomienky na Zambiu“
Miesto: Fiľakovský hrad - Bebekova veža
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
Spoluorganizátor: MVDr. Milan Jeřábek

do 13.10.2017
Etnografická výstava s názvom „Prelamovaný palócky nábytok v slovenskej časti územia Palócov“  
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum - galéria
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

04. 10. 2017, 10:00
V. Medzinárodný divadelný festival
Divadelné centrum (Martin): The heroes (Hrdinovia) - Predstavenie v anglickom jazyku pre 6. - 9. ročník ZŠ a pre študentov gymnázia.
Miesto: MsKS - Divadelná sála
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove

04.10.2017, 17:00
Tematická prednáška Mgr. Attilu Agócsa, PhD. k výstave „Prelamovaný palócky nábytok v slovenskej časti územia Palócov“  
- prednáška sa uskutoční v maďarskom jazyku
Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

06.10.2017, 15:30
Spomienka na aradských martýrov
Miesto: Námestie padlých hrdinov
Hlavný organizátori: OZ Koháry Fiľakovo, MO Csemadok Fiľakovo
Spoluorganizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove

07.10.2017, 15:00
IX. ročník festivalu „Borvirág“
Miesto: Nám. slobody, ul. Štúrova, ul. Trhová, ul. Podhradská
Organizátor: MO Csemadok Fiľakovo
Spoluorganizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove

08.10.2017
Zdraví pre postihnutých
Vernisáž výstavy, 13:30
Miesto: MsKS - Bábkové divadlo
Galaprogram, 14:00
Miesto: MsKS - Divadelná sála
Organizátor: Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva MZ Fiľakovo
Spoluorganizátori: Carissimi n.f. Bratislava, Mesto Filakovo, MsKS vo Fiľakove

10.10.2017, 9:00
V. Medzinárodný divadelný festival
Divadlo Csavar Színház: Itt és most ugrik a majom a vízbe - Predstavenie v maďarskom jazyku pre 1. - 4. ročník ZŠ s VJM.
Miesto: MsKS – Divadelná sála
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove

10.10.2017, 11:00
V. Medzinárodný divadelný festival
Divadlo Csavar Színház: A helység kalapácsa - Predstavenie v maďarskom jazyku pre 5. - 9. ročník ZŠ a 1. - 4. ročník 8-ročného gymnázia s VJM.
Miesto: MsKS – Divadelná sála
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove

14.10.2017, 8:30 - 15:00
Vedená pešia túra pri príležitosti Dňa svetového turizmu
Miesto: NPR Šomoška a územie Geoparku Novohrad-Nógrád
Organizátor: Z. p. o. Geopark Novohrad-Nógrád, Novohradské turisticko-informačné centrum

14.10.2017, 18:00
V. Medzinárodný divadelný festival
Divadlo Józsefa Kármána: Bingo - hudobná komédia
Predstavenie v maďarskom jazyku.
Miesto: MsKS - Divadelná sála
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove

17.10.2017, 15:00
Stretnutie jubilantov
Miesto: MsKS - Divadelná sála
Organizátori: Mesto Fiľakovo, MO Jednoty dôchodcov vo Fiľakove
Spoluorganizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove

20.10.2017, 11:30
Beseda s autorkou Gabrielou Futovou
Podujatie sa uskutoční s finančnou podporou FPU.
- pre žiakov základných škôl
Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

20.10.2017, 15:00
Stretnutie generácií
Miesto: MsKS - Tanečná sála
Organizátor: MO Jednoty dôchodcov vo Fiľakove

20.10.2017, 16:30
Otvorenie výstavy maliara Lászlóa Seresa
Výstava bude sprístupnená do 12. 12. 2017.
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum - galéria
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

21.10.2017, 18:00
V. Medzinárodný divadelný festival
Divadlo Andreja Bagara z Nitry: Dámska šatňa - hudobná komédia
Miesto: MsKS – Divadelná sála
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove

22.10.2017, 14:00
OZ Opona: Môj anjel strážny - veselohra
Miesto: MsKS - Divadelná sála
Organizátor: Dom Matice slovenskej a MO Matice slovenskej vo Fiľakove

25.10.2017, 10:00
V. Medzinárodný divadelný festival
Divadlo Portál: Pyšná princezná - Predstavenie pre 1. - 4. ročník ZŠ.
Miesto: MsKS - Divadelná sála
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove

26.10.2017, 10:00 11:00
Prednáška RNDr. Jozefa Puntigána s názvom „Prechádzka mestom Fiľakovo“
Podujatie sa uskutoční s finančnou podporou FPU.
- pre žiakov základných škôl
Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove