Menu
  • NKP Fiľakovský hrad <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Budova Vigadó <i>(Foto: G. Illés)</i>
  • Kaštieľ Berchtoldovcov <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Mestský park <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Novohradské turisticko-informačné centrum <i>(Foto: Mesto Fiľakovo)</i>
  • Mestský úrad <i>(Foto: archív mesta Fiľakovo)</i>

Kontakty:
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Kontakty pre médiá:
tel.: +421 (0)918 732 702
email: tlacove@filakovo.sk

Úradné hodiny:
Po-Št: 7.30-11.30 / 12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Samospráva Mesta Fiľakovo, Radničná 25, 986 01  Fiľakovo, IČO 00316075 v zmysle § 4, ods. 3, písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zabezpečila spracovanie návrhu Programu rozvoja bývania mesta Fiľakovo na roky 2017 - 2023.

Do vypracovaného materiálu je možné nahliadnuť na Mestskom úrade vo Fiľakove, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo, kancelária č.6 na prízemí resp. na webovom sídle Mesta Fiľakovo: www.filakovo.sk

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu Programu rozvoja bývania mesta Fiľakovo na roky 2017 - 2023 do 30 dní od jeho zverejnenia, t.j. do 22.09.2017.

Oznámenie verejnosti [PDF, 164 kB]

Program rozvoja bývania mesta Fiľakovo na roky 2017-2023 [PDF, 2,18 MB]