Menu
  • NKP Fiľakovský hrad <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Budova Vigadó <i>(Foto: G. Illés)</i>
  • Kaštieľ Berchtoldovcov <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Mestský park <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Novohradské turisticko-informačné centrum <i>(Foto: Mesto Fiľakovo)</i>
  • Mestský úrad <i>(Foto: archív mesta Fiľakovo)</i>

Kontakty

Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Tel., fax: +421-(0)47-4381001
Email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny

Pondelok - Štvrtok:
7.30 - 11.30 / 12.30 - 16.00
Piatok: 7.30 - 11.30

V máji 2016 predložilo mesto Fiľakovo Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) na základe Výzvy v rámci Operačného programu kvalita životného prostredia. 10. novembra 2016 bolo doručené Rozhodnutie o schválení NFP a 20. decembra 2016 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt s názvom „Kompostáreň mesta Fiľakovo - rozvoj odpadového hospodárstva II. etapa“.

Čítať ďalej...

Stav podaných žiadostí o dotáciu a úspešných projektov Mesta Fiľakovo [PDF, 100 kB]

Stav podaných žiadostí o dotáciu a úspešných projektov Mesta Fiľakovo [PDF, 94 kB]

Stav podaných žiadostí o dotáciu a úspešných projektov Mesta Fiľakovo [PDF, 87 kB]

Záverečná správa projektu financovaného zo zdrojov Európskej Únie pod názvom „Podpora identity a integrácie menšín prostredníctvom nástrojov umenia - konferencie a festivaly za účelom prezentácie pozitívnych skúseností“

Čítať ďalej...

Prehľad podaných žiadostí o dotáciu a úspešných projektov Mesta Fiľakovo v roku 2015 [PDF, 96 kB]

Mesto Fiľakovo zabezpečuje implementáciu úspešného projektu v rámci Operačného programu životné prostredie s názvom „Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu komunálneho odpadu na území mesta Fiľakovo”.

Čítať ďalej...

Prehľad podaných žiadostí o dotáciu v rokoch 2014 a 2015 [PDF, 85 kB]

Primátor mesta Fiľakovo, Mgr. Attila Agócs, PhD. dňa 02.02.2015 podpísal Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 504 484,14 EUR na realizáciu aktivít úspešného projektu s názvom „Efektivita, progresívnosť a budúcnosť pod jednou strechou - v škole 21. storočia: ZŠ s VJM - ul. Mládežnícka č.7, Fiľakovo“.

Čítať ďalej...

Primátor mesta Fiľakovo 5. novembra 2014 podpísal Zmluvu o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014 na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v sume 5 000 EUR.

Čítať ďalej...