Menu
  • NKP Fiľakovský hrad <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Budova Vigadó <i>(Foto: G. Illés)</i>
  • Kaštieľ Berchtoldovcov <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Mestský park <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Novohradské turisticko-informačné centrum <i>(Foto: Mesto Fiľakovo)</i>
  • Mestský úrad <i>(Foto: archív mesta Fiľakovo)</i>

Kontakty

Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Tel., fax: +421-(0)47-4381001
Email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny

Pondelok - Štvrtok:
7.30 - 11.30 / 12.30 - 16.00
Piatok: 7.30 - 11.30

Kancelária primátora mesta

Mgr. Dáša Paszkiewiczová - vedúca kancelárie
tel.: 047/43 81 001, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., číslo dverí: 103 (poschodie)

Sekretariát prednostu:

Simona Belková - samostatný odborný referent sekretariátu prednostu
tel.: 047/43 81 001, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., číslo dverí: 103 (poschodie)


Oddelenie ekonomiky a majetku mesta

Ing. Zoltán Varga - vedúci oddelenia ekonomiky a majetku mesta, úsek mestského majetku
tel.: 047/43 81 001, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., číslo dverí: 12 (prízemie)

Referát ekonomiky:

Bc. Erika Szabová - vedúca referátu ekonomiky
tel.: 047/43 81 001, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., číslo dverí: 108 (poschodie)

Vlasta Jackuliaková - samostatný odborný referent na úseku účtovníctva
tel.: 047/43 81 001, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., číslo dverí: 108 (poschodie)

Mária Pálová - samostatný odborný referent na úseku účtovníctva
tel.: 047/43 81 001, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., číslo dverí: 5 (prízemie)

Referát daní a majetku mesta:

Ing. Agáta Balážová - samostatný odborný referent na úseku miestnych daní
tel.: 047/43 81 001, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., klientske centrum (prízemie)

Agáta Kleinová - samostatný odborný referent na úseku miestnych daní
tel.: 047/43 81 001, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., číslo dverí: 13 (prízemie)

Iveta Bodorová - samostatný odborný referent na úseku miestnych daní
tel.: 047/43 81 001, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., číslo dverí: 13 (prízemie)

Slávka Kubošeková - samostatný odborný referent na úseku miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
tel.: 047/43 81 001, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., číslo dverí: 13 (prízemie)

Bc. Helena Šuvertová - samostatný odborný referent na úseku podnikateľskej činnosti
tel.: 047/43 81 001, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., klientske centrum (prízemie)


Oddelenie výstavby, životného prostredia a stratégie rozvoja

Ing. Ivan Vanko - vedúci oddelenia výstavby, životného prostredia a stratégie rozvoja
tel.: 047/43 81 001, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., číslo dverí: 9 (prízemie)

Referát životného prostredia a investícií:

Ing. Gréta Kuzmová - samostatný odborný referent
tel.: 047/43 81 001, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., číslo dverí: 9 (prízemie)

Ing. Pavol Nagy - samostatný odborný referent
tel.: 047/43 81 001, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., číslo dverí: 9 (prízemie)

Referát stavebného poriadku, dopravy a spoločného stavebného úradu:

Ing. Vladimír Šoóš - vedúci referátu stavebného poriadku, dopravy a spoločného stavebného úradu
tel.: 047/43 82 501, 047/43 81 001, mobil: 0915 264 235, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., číslo dverí: 10 (prízemie)

Zuzana Strýčeková - samostatný odborný referent
tel.: 047/43 82 501, 047/43 81 001, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., mobil: 0915 264 235, číslo dverí: 10 (prízemie)

Ing. Tomáš Šoóš - samostatný odborný referent
tel.: 047/43 82 501, 047/43 81 001, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., mobil: 0915 264 235, číslo dverí: 10 (prízemie)

Margita Suppenová - samostatný odborný referent
tel.: 047/43 81 001, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., klientske centrum (prízemie)

Referát stratégie a rozvoja mesta:

Ing.arch. Erika Anderková - vedúca referátu
tel.: 047/43 81 001, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., číslo dverí: 6 (prízemie)

Ing. Eva Földiová - samostatný odborný referent
tel.: 047/43 81 001, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., číslo dverí: 6 (prízemie)


Oddelenie vnútornej správy

JUDr. Norbert Gecso - vedúci oddelenia vnútornej správy
tel.: 047/43 81 001, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., číslo dverí: 3 (prízemie)

Referát vnútornej správy:

Andrea Tóthová - úsek obyvateľstva
tel.: 047/43 81 001, 047/43 81 012, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., klientske centrum (prízemie)

Iveta Cíferová - úsek kancelárie prvého kontaktu
tel.: 047/43 81 001, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., klientske centrum (prízemie)

Kristína Medeová - úsek ZPOZ, osobitný príjemca
tel: 047/43 81 001, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., klientske centrum (prízemie)

Miroslav Lažík - úsek registratúry
tel.: 047/43 81 011, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., číslo dverí: 4 (prízemie)

Ing. Lóránt Varga - úsek správy mestskej informačnej siete
tel.: 047/43 81 011, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., číslo dverí: 4 (prízemie)

Referát prevádzky a údržby:

Mária Gyetvaiová - vedúca referátu
tel.: 047/43 81 001, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., číslo dverí: 2 (prízemie)

Technický personál:

  • Alžbeta Illéšová - upratovačka
  • Mária Molnárová - upratovačka
  • Gyula Karkusz - šofér

Referát sociálnych vecí:

Bc. Jana Zupková - samostatný odborný referent sociálnych vecí
tel.: 047/43 81 001, 047/43 81 012, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., číslo dverí: 2 (prízemie)

Matričný úrad:

Klára Szakóová - samostatný odborný referent matričného úradu
tel.: 047/43 81 001, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., klientske centrum (prízemie)


Oddelenie školstva, kultúry a športu

Školský úrad:

PhDr. Peter Fehér - vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu, odborný zamestnanec školského úradu
tel.: 047/43 81 001, mobil: 0905 611 332, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., číslo dverí: 107 (poschodie)

Referát školstva, kultúry a športu:

Eva Miguelová - vedúca referátu školstva, kultúry a športu, samostatný odborný referent pre účtovníctvo
tel.: 047/43 81 001, mobil: 0905 611 332, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., číslo dverí: 107 (poschodie)

Žofia Töreová - samostatný odborný referent pre mzdové účtovníctvo
tel.: 047/43 81 001, mobil: 0915 352 358, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., číslo dverí: 110 (poschodie)

Eva Vassová - samostatný odborný referent pre personalistiku a mzdové účtovníctvo
tel.: 047/43 81 001, mobil: 0915 352 358, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., číslo dverí: 110 (poschodie)

Gabriela Mácsová - samostatný odborný referent pre personalistiku a mzdové účtovníctvo, príspevky a dotácie
tel.: 047/43 81 001, mobil: 0915 352 358, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., číslo dverí: 110 (poschodie)