Menu
  • NKP Fiľakovský hrad <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Budova Vigadó <i>(Foto: G. Illés)</i>
  • Kaštieľ Berchtoldovcov <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Mestský park <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Novohradské turisticko-informačné centrum <i>(Foto: Mesto Fiľakovo)</i>
  • Mestský úrad <i>(Foto: archív mesta Fiľakovo)</i>

Kontakty

Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Tel., fax: +421-(0)47-4381001
Email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny

Pondelok - Štvrtok:
7.30 - 11.30 / 12.30 - 16.00
Piatok: 7.30 - 11.30

Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov mesta zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta. Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva a sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva.

Mestské zastupiteľstvo má celkom 15 poslancov. Kompetencie mestského zastupiteľstva upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, najmä v § 11. Mestské zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Jeho zasadnutia zvoláva a vedie primátor mesta. Rokovania mestského zastupiteľstva sú zásadne verejné. Mestské zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak sú predmetom rokovania informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov. Podrobné pravidlá o rokovaní mestského zastupiteľstva sú upravené v Rokovacom poriadku Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove.

Poslanci mestského zastupiteľstva boli zvolení vo voľbách dňa 15. novembra 2014.

Zoltán Anderko
Zoltán Anderko
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Róbert Belko
Ing. Róbert Belko
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Vladimír Cirbus
Vladimír Cirbus
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Tibor Czupper
Tibor Czupper
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Róbert Eibner
Róbert Eibner
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Ladislav Fehér
Ing. Ladislav Fehér
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Erik Kelemen
Erik Kelemen
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Bc. László Kerekes
Ing. Bc. László Kerekes
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Dávid Mák
Ing. Dávid Mák
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Margita Oroszová
Margita Oroszová
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ladislav Szakó
Ladislav Szakó
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Zsuzsanna Szvorák
Mgr. Zsuzsanna Szvorák
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Jozef Tankina
Jozef Tankina
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

PeadDr. Tímea Tóth Tankina
PeadDr. Tímea Tóth Tankina
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Attila Visnyai
Mgr. Attila Visnyai
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva - Január 2015 [PDF, 85 kB]
(účinnosť od 13.02.2015)

Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva (členov mestskej rady a komisií MZ), ostatných členov komisií MZ a sobášiacich a členov Zboru pre občianske záležitosti [PDF, 67 kB]
(účinnosť od 15.12.2014 do 29.2.2016)

Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove, členov mestskej rady a komisií Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove, ostatných členov komisií Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove a sobášiacich a členov Zboru pre občianske záležitosti [PDF, 60 kB]
(účinnosť od 1.3.2016)