Menu
  • NKP Fiľakovský hrad <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Budova Vigadó <i>(Foto: G. Illés)</i>
  • Kaštieľ Berchtoldovcov <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Mestský park <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Novohradské turisticko-informačné centrum <i>(Foto: Mesto Fiľakovo)</i>
  • Mestský úrad <i>(Foto: archív mesta Fiľakovo)</i>

Kontakty:
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Kontakty pre médiá:
tel.: +421 (0)918 732 702
email: tlacove@filakovo.sk

Úradné hodiny:
Po-Št: 7.30-11.30 / 12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Súhrnná správa o zákazkách podľa zákona o verejnom obstarávaní za rok 2018

Obdobie Hodnota zákazky Predmet zákazky Úspešný uchádzač
3Q 2018 54767,86 € Záchranné konzervačné a rekonštrukčné práce na Fiľakovskom hrade - Delová bašta a 2. brána COOP-STAVs.r.o., Fiľakovo
3Q 2018 13804,80 € Výmena autobusových zastávok vo Fiľakove KOVTEC s.r.o., Košice
3Q 2018 28800,00 € Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny - Brownfield Fiľakovo - Inžiniersko-geologický prieskum Ing. Milan Šustek - IG Prieskum, Žilina
3Q 2018 6060,00 € Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny - Brownfield Fiľakovo -projektová dokumentácia KApAR, s.r.o. Prešov
3Q 2018 9215,55 € Riešenie dodatočnej zvislej hydroizolácie zadnej steny telocvične IMPROSTAT s.r.o., Šíd
2Q 2018 78661,76 € Komplexná rekonštrukcia telocvične FTC Coop-Stav s.r.o., Fiľakovo
2Q 2018 4770,00 € Externá služba - obstaranie stavebného dozoru investičnej akcie Slovholding a.s., Želiezovce
2Q 2018 7800,00 € Detské ihrisko v mestskom parku vo Fiľakove Veríme v zábavu s.r.o., Trenčín
1Q 2018 7915,55 € Rekonštrukcia sociálnych zariadení MsÚ Fiľakovo - WC č. 3 Erik Simon - stavebná činnosť, Biskupice
1Q 2018 8500,00 € Stavebný dozor - MsKS Inper s.r.o., Lučenec
1Q 2018 15250,00 € Prekopávač (CPV: 16000000-5, 60000000-8, 77120000-7) Marián Šupa, IČO: 11906022, Hollého 164, Veľké Kostoľany

Súhrnná správa o zákazkách podľa zákona o verejnom obstarávaní za rok 2017

Obdobie Hodnota zákazky Predmet zákazky Úspešný uchádzač
4Q 2017 5880,00 € Sprístupnenie a zveľadenie stredovekého hradu - poradenské a konzultačné služby v rámci verejného obstarávania Obstraj.to, s.r.o., Bratislava
3Q 2017 77792,74 € Verejné parkovisko Farská lúka Strabag s.r.o., závod Zvolen
3Q 2017 145151,29 € Zníženie energetickej náročnosti budovy MsKS Fiľakovo s komplexným zateplením strešnej konštrukcie Coop - Stav s.r.o., Lučenec
3Q 2017 30347,26 € Obnova NKP Hrad Fiľakovo 440/1-22 Coop - Stav s.r.o., Lučenec
3Q 2017 73085,12 € Chodník pre peších vedľa cesty II/571 smer Fiľakovo - Jesenské Š.Nagy - Cimetstav, Gemerský Jablonec
3Q 2017 176157,95 € Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Gemerská, Viničná, Ružová, Vajanského Strabag s.r.o., závod Zvolen
3Q 2017 6649,82 € Technické zhodnotenie MK Švermova Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo
2Q 2017 34125,00 € Rekonštrukcia chodníka na ul. Hlavnej VPS mesta Fiľakovo
2Q 2017 7680,00 € Suché poldre na malých vodných tokoch Výhliadka a Klatov v meste Fiľakovo - technicko-ekonomická štúdia Vodotika a.s., Bratislava
2Q 2017 11150,00 € Záchranné, konzervačné a rekonštrukčné stavebné práce na Fiľakovskom hrade - PD Peter Nižňanský, Banská Štiavnica
2Q 2017 14010,48 € Výmena okien 1. a 2. NP na budove MŠ Daxnerova vo Fiľakove Č&T Okno Plus s.r.o., Lučenec
1Q 2017 5710,32 € Tlač mesačníka Fiľakovské zvesti - Fuleki Hírlap Alfa print, s.r.o., Martin
1Q 2017 75253,42 € Skládka inertného odpadu H - color s.r.o., Nitra
1Q 2017 35950,00 € Osobné motorové vozidlo (CPV: 34100000-8, 34110000-1, 34115200-8, 60000000-8) AUTO PARK BREZNO, s. r. o. IČO: 47859474, Cesta osloboditeľov 2419/21, Brezno

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 € za obdobie II.Q 2016 od 18.04.2016

Obdobie Hodnota zákazky Predmet zákazky Úspešný uchádzač
4Q 2016 15486,06 € Rekonštrukcia budovy MsÚ - zadné miestnosti 1. NP Simon Erik stavebná činnosť, Biskupice
4Q 2016 6200,00 € Prestavba budovy bývalej ZUŠ na denný stacionár - PD Ing. Zsolt Zsélyi ARPRO, Lučenec
4Q 2016 24222,00 € MsKS - vypracovanie PD Arch-studio s.r.o., Kalinovo
4Q 2016 10290,10 € Stavebná úprava Koháryho námestia VPS mesta Fiľakovo
4Q 2016 14726,06 € Stavebná úprava MK Jilemnického VPS mesta Fiľakovo
3Q 2016 0,00 € Tržnica Fiľakovo - vypracovanie PD RMK Architekti, s.r.o., Ružomberok
3Q 2016 10150,10 € Rekonštrukcia časti budovy bývalej ZUŠ pre MsP Štefan Nagy - Cimetstav, 980 35 Gemesrský Jablonec 262
3Q 2016 26459,04 € Rekonštrukcia Koháryho námestia USD Lučenec s.r.o., Lučenec
2Q 2016 18000,00 € Konzervácia torzálnej architektúry v areáli Hradu Obnova, s.r.o., A. Kmeťa 12, 969 01 Banská Štiavnica
2Q 2016 49810,50 € Nadstavba a rekonštrukcia časti MŠ Daxnerova vo Fiľakove Štefan Nagy - Cimetstav, 980 35 Gemesrský Jablonec 262
2Q 2016 7016,66 € Výmena okenných výplní na časti MŠ Daxnerova vo Fiľakove Štefan Nagy - Cimetstav, 980 35 Gemesrský Jablonec 262
2Q 2016 6236,74 € Odstránenie havarijného stavu strechy budovy bývalej knižnice Ivan Markotán, Hlavná 10, 980 12 Hrnčiarske Zalužany
2Q 2016 7542,62 € Rekonštrukcia priestorov na budove MsÚ Reprostav s.r.o. Reprostav s.r.o., Šíd 346, 986 01 Fiľakovo
2Q 2016 4505,80 € Oprava chodníka na ul. Daxnerova Verejnopospešné služby mesta Fiľkovo, Farská lúka 3, 98601 Fiľakovo

Súhrnná správa o zákazkách podľa § ods. 9 za II. Q 2016 do 18.04.2016

Obdobie Hodnota zákazky Predmet zákazky Úspešný uchádzač
2Q 2016      

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,00 EUR za I. Q 2016

Obdobie Hodnota zákazky Predmet zákazky Úspešný uchádzač
1Q 2016 2850,00 € Nadstavba a rekonštrukcia časti MŠ Daxnerova vo Fiľakove - PD Ing. Zsolt Zsélyi  - ARPRO, Lučenec
1Q 2016 11000,00 € Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ Štúrova 1 Ing. Tibor Tóth, Biskupice
1Q 2016 1411,32 € Rekonštrukcia vstupnej chodby MsÚ Fiľakovo Š.Nagy - Cimetstav, Gemerský Jablonec
1Q 2016 2160,00 € Podrezávanie múrov budovy ZUŠ Fiľakovo na Koháryho námestí Grizzly, s.r.o., Šaľa
1Q 2016 11736,00 € Sanitárny kontajner Containex Container, Wiener Neusdorf
1Q 2016 1447,20 € Zásahová obuv pre DHZ Stanislav Staš - dobrovolnihasici.sk, Zborov
1Q 2016 1196,00 € Realizácia pamiatkového architektonicko-historického výskumu tzv. Balogovej bašty mestského opevnenia vo Fiľakovo č. ÚZPF 442 Mgr. Michal Šimkovic, s.r.o., Zvolen
1Q 2016 1238,00 € Rekonštrukčné práce - Hrad Fiľakovo - PD Arch -studio s.r.o., Kalinovo
1Q 2016 1281,00 € Stoly, stoličky, prestieradlá, obliečky, poločky - MŠ Daxnerova Insgraf s.r.o., Šaľa
1Q 2016 2041,92 € Nábytková zostava Drevokom Slovakia, s.r.o., Čičava
1Q 2016 1050,00 € Regál kontajner Peter Albert- Alba Nábytok, Fiľakovo
1Q 2016 3360,00 € Ortofotomapa Geosense SK, s.r.o., Košice
1Q 2016 2100,00 € Audítorské práce Interaudit s.r.o., Zvolen
1Q 2016 1696,20 € Pracovné pomôcky pre  pracovníkov na AČ Tygram Šáfrányová Margita, Fiľakovo

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,00 EUR za rok 2015

Obdobie Hodnota zákazky Predmet zákazky Úspešný uchádzač
4Q 2015 1320,00 € Vypracovanie realizačného projektu na chodník pre peších vedľa štátnej cesty II/571 smer Fiľakovo - Jesenské C.M.R. Slovakia, s.r.o. Ľubotice
4Q 2015 4560,00 € Vypracovanie realizačnej PD - miestna komunikácia ul. Podhradská s napojením na štátnu cestu II/571 smer Fiľakovo-Jesenské - II. etapa KApAR, s.r.o. Prešov
4Q 2015 7775,20 € Povrchová úprava drevenej podlahy telocvične na Farskej lúke Bytexmont - Božena Galvánková, Rudina
4Q 2015 4960,00 € Zveľadenie a sprístupnenie stredovekého hradu - vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie PRO ART ateliér s.r.o., Levice
4Q 2015 1350,00 € Klientské centrum MsÚ - Vypracovanie projektovej dokumentácie Ateliér Máj - Ing. Peter Máj, Fiľakovo
4Q 2015 22680,00 € Klientské centrum MsÚ Costruo, s.r.o. Lučenec
3Q 2015 1382,04 € Pracovné oblečenie - Občianska hliadka Korako plus , s.r.o., Partizánske
3Q 2015 5100,00 € Procesný audit MsÚ Fiľakovo CoMa Consulting, Trenčín
2Q 2015 1750,00 € Zmena budovy Daňového úradu na ZUŠ Fiľakovo - projektová dokumentácia Ing. A. Farkaš, Pinciná
2Q 2015 17060,40 € Nákup a montáž detského ihriska - Mládežnícka ul. Playsystem, s.r.o., Košice
2Q 2015 2724,80 € Materiál na výstavbu oplotenia detského ihriska OK Trend, s.r.o., Fiľakovo
2Q 2015 2353,00 € Školský nábytok (Efektivita, progresívnosť a budúcnosť  pod jednou strechou v škole 21. storočia: ZŠ s VJM ul. Mládežnícka č. 7 Fiľakovo) Lucia Hucíková - Školáčik MAJO, Brezovica
2Q 2015 1200,00 € Auditorské práce - rok 2014 Interaudit, s.r.o., Zvolen
1Q 2015 1570,00 € Demontáž a oprava  komínov MsÚ Fiľakovo Nagy Štefan - Cimet Stav, Gemerský Jablonec
1Q 2015 3576,00 € Výkopové a zemné práce s naložením a presunom hmôt Peter Sáfrány - SAFI, Fiľakovo
1Q 2015 1860,00 € Služby stavebného dozoru (Efektivita, progresívnosť a budúcnosť  pod jednou strechou v škole 21. storočia:  ZŠ s VJM ul. Mládežnícka č. 7 Fiľakovo Inper, s.r.o., Lučenec
1Q 2015 1200,00 € Rekultivácia časti mestského parku - bývalý ovocný sad Drevostav1 s.r.o., Jesenské
1Q 2015 1522,80 € Dochádzkový systém pre zamestnancov MsÚ Innovatrics, s.r.o., Bratislava
1Q 2015 4284,00 € Tlač mesačníka "Fiľakovské zvesti - Füleki Hírlap" Alfaprint, s.r.o., Martin
1Q 2015 1000,00 € Projektová  dokumentácia  dočasnej skládky  stavebného odpadu ENWEX - Ing. Marián Bachňák, Rožňava
1Q 2015 5880,00 € Vypracovanie PD na vybudovanie  skládky inertného odpadu Geosofting, s.r.o., Prešov
1Q 2015 2100,00 € Auditorské práce - rok 2014 Interaudit, s.r.o., Zvolen
1Q 2015 15120,00 € Vyhotovenie realizačného projektu (Efektivita, progresívnosť a budúcnosť pod jednou strechou v škole 21. storočia: ZŠ s VJM ul. Mládežnícka č. 7 Fiľakovo Ing. Tibor Tóth, Biskupice

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,00 EUR za rok 2014

Obdobie Hodnota zákazky Predmet zákazky Úspešný uchádzač
4Q 2014 5445,00 € odstránenie havarijného stavu na ul. J. Kráľa Nevodrom s.r.o., Zvolen 
4Q 2014 1220,00 € montáž silnoprúdovej inštalácie  Štefan Bodor, Fiľakovo 
4Q 2014 8760,23 € rekonštrukcia kancelárie na MsÚ  OK TREND s.r.o., Fiľakovo 
4Q 2014 3000,00 € nákup stromov - javor horský 25 ks, a hrab obyčajný 15 ks  Aproza s.r.o., Bratislava 
4Q 2014 2100,00 € audítorské služby - I. etapa  Interadit s.r.o., Zvolen 
4Q 2014 2263,15 € výstroj pre Dobrovoľný Hasičský Zbor  Florian s.r.o., Martin 
3Q 2014 1498,86 € oprava chodníka na ul. Biskupická OK Trend  Fiľakovo
3Q 2014 4800,00 € manipulácia, triedenie a odvoz zeleného odpadu SCHNEIKO, s. r. o., Fiľakovo
3Q 2014 1850,00 € altánok, lav. hojdačka so strechou SCHNEIKO, s. r. o., Fiľakovo
3Q 2014 6936,00 € doprava a montáž detského ihriska ETERNITY, Martina Gajdošíková, Trenčín
3Q 2014 3564,35 € odstránenie následkov vytopenia - Inkubátor Vass Dezider, Fiľakovo
3Q 2014 1347,84 € preprava pneumatík Fiľakovo - Ladce FK reality, s.r.o. Fiľakovo
3Q 2014 35502,58 € oprava MK - Ulica Trhová L-Trade s.r.o., Zvolen
2Q 2014 1160,00 € Digitalizácia PD k ČOV EAST SLOVAKIA COMPANY, s.r.o. Prešov
2Q 2014 4200,00 € audítorské služby INTERAUDIT, s.r.o. Zvolen
2Q 2014 2152,26 € ochranné pomôcky a náradie pre akt. činnosť Sáfrányová Margita - Tygram, Fiľakovo
2Q 2014 1500,00 € PD - zateplenie MŠ Daxnerova Ing. Tibor Tóth, Biskupice
2Q 2014 1428,70 € ochranné pomôcky a  náradie pre akt. činnosť Fridrich Schnelczer - Agrocentrum Fiľakovo
2Q 2014 13158,00 € služobné motorové vozidlo Autocentrum Bystriansky s.r.o., Lučenec
2Q 2014 1092,88 € ochranné pomôcky a náradie pre  akt. činnosť Ing. Alexander Balog - Balex Trade, Fiľakovo
2Q 2014 2209,17 € stavebný materiál - chodník na ul. Biskupická OK Trend Fiľakovo
2Q 2014 6511,23 € stavebný materiál - chodník na ul. Biskupická OK Trend Fiľakovo
1Q 2014 1906,67 € Elektronický zabezpečovací systém - dodávka a montáž Árpád Szajko, Bernolákova 20, Fiľakovo
1Q 2014 1022,90 € Členský príspevok na rok 2014 Regionálne vzdelávacie centrum, Nám. M. Tompu 2, Rimavská Sobota

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,00 EUR za rok 2013

Obdobie Hodnota zákazky Predmet zákazky Úspešný uchádzač
4Q 2013 1406,40 € demontáž zastávky a odvoz Obalová technika - Róbert Schneider, Fiľakovo
4Q 2013 4800,00 € vyhotovenie prieskumov a rozborov k ÚPN-Z Fiľakovo Architektonické štúdio ATRIUM, s.r.o., Košice
4Q 2013 1068,00 € overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2012 Ing. Martin Lacko, Banská Bystrica
4Q 2013 3000,00 € vypracovanie "Zmien a doplnkov č. 6 k ÚP mesta Fiľakovo" ARKA - architektonická kancelária, Košice
4Q 2013 2804,95 € rozšírenie protipovodňovej zábrany na  ul. Jesenského a Bernolákova Dušan Golian, Fiľakovo
4Q 2013 2732,75 € členský príspevok Geopark Novohrad - Nógrád, z.p.o., Fiľakovo
3Q 2013 3076,78 € rekonštrukcia chodníka ul. SNP - materiálové a technické zabezpečenie VPS mesta Fiľakovo
3Q 2013 1200,00 € vypracovanie znaleckých posudkov na 10 ks mestských bytov a 1 dom Ing. Andrea Bothová, Fiľakovo
3Q 2013 1911,45 € rekonštrukcia chodníka a priľahlej zelene na ul. Sládkovičovej VPS mesta Fiľakovo
3Q 2013 1075,64 € mobilný zber nebezpečného odpadu Detox, s.r.o. Banská Bystrica
3Q 2013 3231,89 € rekonštrukcia chodníka na ul. Rázusovej - ľavá strana VPS mesta Fiľakovo
3Q 2013 12000,00 € búracie práce na objekte DOM Fiľakovo - odstránenie časti stavby Obalová technika - Róbert Schneider, Fiľakovo
2Q 2013 2572,25 € členský príspevok za I. polrok 2013 Novohrad - Nógrád geopark
2Q 2013 1287,00 € posúdenie geologických pomerov pre stavbu Lom Chrastie Geosofting, s.r.o., Prešov
2Q 2013 1287,00 € geodetické zameranie - polohopis, výškopis lokality Lom Chrastie Geosofting, s.r.o., Prešov
2Q 2013 5226,00 € PD "terénne úpravy - Lom Chrastie I Fiľakovo" Geosofting, s.r.o., Prešov
2Q 2013 1202,62 € odber nebezpečných odpadov Detox, s.r.o, Banská Bystrica
1Q 2013 3979,00 € kopírovací stroj SHARP MX-2310 T. Miklušák - TIMI, Fiľakovo
1Q 2013 1026,20 € členský príspevok na rok 2013 Regionálne Vzdelávacie Centrum, Rimavská Sobota
1Q 2013 3800,00 € inštalačné práce a dodávka materiálu - areál FTC Fiľakovo Erdélyi Tibor, Lučenec

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,00 EUR za rok 2012

Obdobie Hodnota zákazky Predmet zákazky Úspešný uchádzač
4Q 2012 1587,00 € dočasné parkovanie za 09/2012 VPS mesta Fiľakovo
4Q 2012 1092,00 € doplnenie detských ihrísk Robert Schneider, Fiľakovo
4Q 2012 1339,67 € Prekládka NN - Moyzesova ul. Fiľakovo Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina
4Q 2012 4700,00 € vypracovanie jednostupňovej PD pre SP "Prístupvá komunikácia k spoločnosti Dometic Slovakia" Ing. Zsolt Zsélyi -ARPRO
4Q 2012 1758,85 € nájomné Urbárske a lesné pozemkové spoločenstvo
4Q 2012 1300,00 € realizačná PD "Rekonštrukcia plynovej kotolne a prípravovne TÚV- Štadion FTC Fiľakovo" Ing. Nagy Róbert - Projektovanie TZB, Lučenec
4Q 2012 1173,00 € digitálna ortofotomapa Fiľakova GEODIS SLOVAKIA, s.r.o. Banská Bystrica
4Q 2012 30312,01 € Realizácia diela - "Prístupová komunikácia k spoločnosti Dometic Slovakia" RENOVIA, s.r.o. Zvolen
4Q 2012 2051,70 € pracovné náradia a pracovný odev Sáfrányová Margita - Tygram , Fiľakovo
3Q 2012 1039,43 € Pracovné náradie Agrocentrum, Fiľakovo
2Q 2012 1579,56 € Pracovné náradie Sáfrányová Margita - Tygram, Fiľakovo
2Q 2012 1850,10 € Pracovné náradie Sáfrányová Margita - Tygram, Fiľakovo
2Q 2012 1339,67 € Prekládka NN - Moyzesova ul. Fiľakovo Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina
2Q 2012 1978,46 € Nákup drevín - mestský park Ing. Matúš Bartoš, Fiľakovo
2Q 2012 1500,00 € Rastlinný materiál - mestský park Ing. Matúš Bartoš, Fiľakovo
2Q 2012 5865,00 € Palivové drevo Georgica, s.r.o., Lučenec
2Q 2012 1053,16 € Zber nebezpečných odpadov Detox, s.r.o., Banská Bystrica
2Q 2012 1560,00 € Audítorské práce na overení účtovnej závierky za rok 2011 Ing. Martin Lacko, Banská Bystrica
2Q 2012 1212,00 € Audítorské práce na overení konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2011 Ing. Martin Lacko, Banská Bystrica
1Q 2012 1140,67 € Stravovanie členov okrskových volebných komisií - Voľby do NR SR 10.03.2012 Katarína Póczošová - LUKA, Fiľakovo
1Q 2012 3792,10 € Softvérové vybavenie - Office Home and Business 2010 Datacom s.r.o., Košice

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,00 EUR za rok 2011

Obdobie Hodnota zákazky Predmet zákazky Úspešný uchádzač
4Q 2011 2078,40 € Vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2010 a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2010 Audit Aliance, s.r.o. Bratislava
4Q 2011 1226,11 € Nájomné za parcelu - uskladnenie biologického odpadu Urbárske a lesné spoločenstvo, Fiľakovo
4Q 2011 1612,13 € Dodávka a montáž izolácie - havarijného stavu - strecha Domu kultúry Ivan Markotán, Hrnčiarske Zalužany
3Q 2011 1620,00 € Vykonanie nezávislého auditu projetku cezhraničnej spolupráce "Palócka cesta, komplexné rozvíjanie spoločnej tematickej trasy s orientáciou na zákazníka". Ing. Martin Macko, Banská Bystrica
2Q 2011 2450,16 € Paušálny poplatok za PZS Profmed, s.r.o., Lučenec