Menu
 • NKP Fiľakovský hrad <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
 • Budova Vigadó <i>(Foto: G. Illés)</i>
 • Kaštieľ Berchtoldovcov <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
 • Mestský park <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
 • Novohradské turisticko-informačné centrum <i>(Foto: Mesto Fiľakovo)</i>
 • Mestský úrad <i>(Foto: archív mesta Fiľakovo)</i>

Kontakty:
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Kontakty pre médiá:
tel.: +421 (0)918 732 702
email: tlacove@filakovo.sk

Úradné hodiny:
Po-Št: 7.30-11.30 / 12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Oddelenie výstavby, životného prostredia a stratégie rozvoja


Oddelenie ekonomiky a majetku mesta - Referát daní a majetku mesta

 • Priznanie k miestnej dani právnické osoby 2013 [PDF, 4,56 MB]
 • Priznanie k miestnej dani fyzické osoby 2013 [PDF, 4,45 MB]
 • Poučenie na vyplnenie daňového priznania k miestnym daniam 2013 [PDF, 148 kB]
 • Ohlásenie vzniku a zániku činnosti ubytovacieho zariadenia [PDF, 19 kB] [DOCX, 15 kB]
 • Mesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie [PDF, 24 kB] [DOCX, 17 kB]
 • Oznámenie k dani z nehnuteľností vznik daňovej povinnosti FO [PDF, 72 kB]
 • Oznámenie k dani z nehnuteľností zánik daňovej povinnosti FO [PDF, 72 kB]
 • Oznámenie k dani z nehnuteľností vznik daňovej povinnosti PO [PDF, 72 kB]
 • Oznámenie k dani z nehnuteľností zánik daňovej povinnosti PO [PDF, 72 kB]
 • Oznámenie vzniku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva [PDF, 22 kB]
 • Ohlásenie vzniku daňovej povinnosti k dani za psa [PDF, 25 kB]
 • Oznámenie zániku daňovej povinnosti k dani za psa [PDF, 25 kB]
 • Prihlásenie do množstvového zberu komunálnych a drobných stavebných odpadov [PDF, 26 kB]
 • Oznámenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - fyzické osoby [PDF, 31 kB]
 • Oznámenie o začatí - ukončení prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja [PDF, 53 kB]
 • Oznámenie o začatí - ukončení prevádzkovania predajného automatu [PDF, 53 kB]

Ostatné tlačivá