Menu
  • NKP Fiľakovský hrad <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Budova Vigadó <i>(Foto: G. Illés)</i>
  • Kaštieľ Berchtoldovcov <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Mestský park <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Novohradské turisticko-informačné centrum <i>(Foto: Mesto Fiľakovo)</i>
  • Mestský úrad <i>(Foto: archív mesta Fiľakovo)</i>

Kontakty:
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Kontakty pre médiá:
tel.: +421 (0)918 732 702
email: tlacove@filakovo.sk

Úradné hodiny:
Po-Št: 7.30-11.30 / 12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Vo Fiľakove sa v septembri konala medzinárodná konferencia zameraná na problematiku sociálneho podnikania. Konferencia bola prvým stretnutím partnerov v rámci projektu pod skratkou ENSIE, ktorý podporil program Európskej únie Európa pre občanov. Partnermi projektu je 12 subjektov z 10-tich štátov EÚ.

Na konferencii sa okrem zástupcov zahraničných partnerov zúčastnili aj štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš, splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin a starosta Raslavíc Marek Rakoš.

Ako priblížil Attila Agócs, primátor Fiľakova, ktoré je vedúcim partnerom projektu, cieľom ENSIE je vytvoriť platformu na prezentáciu príkladov dobrej praxe, výmena know-how a hľadanie efektívnych riešení v oblasti sociálneho podnikania či pracovnej integrácie. Prostredníctvom projektu chcú podporovať sociálne začlenenie znevýhodnených skupín, znížiť nezamestnanosť, zlepšiť kvalitu služieb pre miestne komunity a prepájať subjekty sociálneho podnikania v rámci EÚ. Projekt bude trvať 18 mesiacov a získal podporu 150-tisíc eur. V rámci neho sa uskutoční 6 podujatí. „Som rád, že mesto Fiľakovo sa zapojilo do tohto medzinárodného projektu. Najmä preto, že my sme dnes na začiatku, štartujeme vytváranie podmienok pre sociálnu ekonomiku a z tohto hľadiska je veľmi dôležité, aby v tomto procese participoval taký široký okruh partnerov,“ povedal o projekte štátny tajomník Ondruš.

Projekt by mal pomôcť aj pri vytvorení sociálneho podniku vo Fiľakove. Sprevádzkovať by ho chceli v budúcom roku, čím v meste vznikne na začiatku 10 - 15 pracovných miest. „Aktuálne sme len vo fáze prípravy. Hľadáme vhodné priestory. Chceli by sme sa najprv zamerať na výrobu čadičových kociek. Táto surovina je dostupná, na okolí sa stále doluje, no málo sa spracúva,“ povedal primátor Agócs.

Okrem čadiča by sa v budúcnosti činnosť podniku mohla rozšíriť aj na pestovanie bobuľového ovocia či spracovanie orechov. „V poľnohospodárstve sú však aktuálne dosť prísne pravidlá čerpania štátnej pomoci, takže v tomto smere zrejme trochu počkáme,“ zakončil.

Klaudia Kovácsová, hovorkyňa mesta