Menu
  • NKP Fiľakovský hrad <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Budova Vigadó <i>(Foto: G. Illés)</i>
  • Kaštieľ Berchtoldovcov <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Mestský park <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Novohradské turisticko-informačné centrum <i>(Foto: Mesto Fiľakovo)</i>
  • Mestský úrad <i>(Foto: archív mesta Fiľakovo)</i>

Kontakty:
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Kontakty pre médiá:
tel.: +421 (0)918 732 702
email: tlacove@filakovo.sk

Úradné hodiny:
Po-Št: 7.30-11.30 / 12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Oznamujeme občanom mesta Fiľakovo a klientom MsÚ, že dňa 31. októbra 2016 (Pondelok) bude z technických príčin Mestský úrad zatvorený.

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove prijalo dňa 24. septembra 2015 Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 06/2015, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Fiľakovo. Nadobudnutím účinnosti nariadenia žiadatelia, ktorí nie sú zaradení do zoznamu súborov pôsobiacich pri Mestskom kultúrnom stredisku, môžu svoje žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2017 spolu s prílohami predkladať do 31. októbra 2016. O poskytnutí, resp. neposkytnutí dotácie na rok 2017 budú žiadatelia informovaní najneskôr v termíne do 31.12.2016.

Riaditeľstvo MŠ - Óvoda na Daxnerovej ul. č. 15 vo Fiľakove oznamuje rodičom, že prevádzka materskej školy v školskom roku 2016-2017 začína dňa 05.09.2016!

Memorandum o porozumení medzi SYNGAS, s.r.o., GLORIN GROUP a Mestom Fiľakovo [PDF, 44 kB]

Mesto Fiľakovo usporiada dňa 13. augusta 2016 (sobota) Fiľakovský jarmok z príležitosti osláv „Dní mesta a XXVI. Palóckych dní“.

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo oznamuje svojim občanom, ktorí nemajú žiadne nedoplatky na daniach a iných poplatkoch voči Mestu ku dňu 30.6.2016, že v prípade záujmu si môže jeden dospelý člen domácnosti vyzdvihnúť 1 ks voľnej (bezplatnej) vstupenky na jeden z koncertov usporiadaných v rámci augustových osláv 770. výročia mesta.

Čítať ďalej...

Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7 vo Fiľakove prijme do pracovného pomeru učiteľky/učiteľov pre nižšie stredné vzdelávanie (2. stupeň ZŠ) s požadovaným vzdelaním v zmysle zákona, s nasledovnými aprobáciami, resp. ich kombináciami:

Čítať ďalej...

Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo hľadá upratovačku s nástupom od 1. augusta 2016 a školníka s nástupom od 1. septembra 2016.

Čítať ďalej...

Mestský úrad vo Fiľakove oznamuje občanom mesta Fiľakovo a klientom mestského úradu, že s účinnosťou od 1. júla 2016 dochádza k zmene úradných hodín na mestskom úrade, nasledovne:

  • Pondelok - štvrtok 7.30 - 11.30 / 12.30 - 16.00
  • Piatok 7.30 - 11.30

Oznamujeme občanom mesta Fiľakovo a klientom MsÚ, že dňa 17. júna 2016 (piatok) bude z technických príčin Mestský úrad zatvorený.

Mesto Fiľakovo v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer na prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom zriadenia novej pobočky pre OTP Banku Slovensko, a.s. vo Fiľakove.

Čítať ďalej...

Vážení spoluobčania, naše mesto sa zapojilo do ekologického programu na zber použitých atramentových cartridgov a laserových tonerov z tlačiarní. Zberný box pre recykláciu je umiestnený v ekologickom kútiku Klientskeho centra nášho Mestského úradu. Myslite ekologicky a prineste použité cartridge a tonery. Do zberného boxu ich prosím vkladajte v airbagu (vzduchový obal), igelitovom sáčku, novinách alebo inak zabalené, aby nedošlo k ich poškodeniu. Nevhadzujte ich prosím do komunálneho odpadu. Odovzdanie je zadarmo. Viac informácií nájdete na www.zbernybox.sk.

Z príležitosti osláv Dní mesta a 26. Palóckych dní ako hlavných osláv 770. výročia prvej písomnej zmienky o existencii mesta v auguste 2016 sa plánuje na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva odovzdať ocenenia mesta a to:

Čítať ďalej...

Súťaž o najlepší návrh loga pri príležitosti 770. výročia Fiľakova bola úspešne ukončená. Komisia zostavená pri príležitosti výročia zasadla 4. mája 2016, kedy sa na základe hlasov členov komisie a internetového hlasovania rozhodlo.

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo sa v rámci dňa Zeme aj tento rok obrátilo na firmy, organizácie, združenia, školy, škôlky a verejnosť s výzvou na zapojenie sa do aktivít na zvýšenie počtu drevín v meste, a to výsadbou okrasných drevín a krov. Snahou mesta je zlepšovať a skrášľovať životné prostredie, v ktorom žijeme.

Čítať ďalej...

Webstránka využívá k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním webstránky vyjadrujete súhlas s požívaním cookies.
Ďalšie informácie Ok